Nhẫn

Làm người cần phải biết nhẫn

Nhẫn trong nhẫn nhịn, nhịn được cái người khác không nhịn được vì đại cục là một người thật tài giỏi. Nắm tình hình trong tay mình không vì một hai chuyện nhỏ mà phá cái mình đã tạo trong thời gian dài là một điều khó

Nhẫn trong nhẫn nai, chờ đợi là một thử thách dài nó còn ghê gớm hơn cả cái chết.

Nhẫn trong nhẫn tâm. Khi đã quyết định thì phải làm cho đến cùng cho dù hậu quả có như thể nào cũng tuyệt đối không được hối hân

Có hai điều tôi thực sự rất thích

Khi quyết định làm thì phải không biết sợ hãi không nên lo đầu lo cuối phải thật mạnh mẽ trong công việc

Khi đã làm rồi thì tuyệt đối không hối hận vì mình đã biết trước điều này có hối tiếc cũng chẳng làm gì cả.