cần phải cười lên để sống

Có một số chuyện không phải ai cũng có thể giải quyết và có một số việc không phải ai cũng hiểu.

Sống trên đời có 2 chuyện cần phải lựa chọn là:

Làm hay không làm

Làm một khi mình đã chọn thì không thể hối hận mà phải đi đến cùng dù mình không muốn.

Không làm thì đã không làm rồi không nên hối tiếc.

Có một chuyện chắc các bạn cũng đã nghe nói là 90% các khó khăn ta gặp phải mà ta cho là  vấn đề  thì chính bản thân nó đã tư có giải pháp chỉ là chưa đến lúc và chúng ta chưa tìm ra thôi còn 10% còn lại thì chúng đã là một vấn đề thực sự và rất có thể chúng ta  không thể giải quyết. Vậy tại sao bạn không thể vui vẻ đối đầu nó.

Có người đã từng nói như thế với tôi nhưng tôi đã không hiểu hết câu nói ấy mãi cho đến gần đây….